Noe svakere desember

Sammenlignet med tidenes sterkeste desember i 2016 – var det i desember 2017 en nedgang på 3,5 % for industriens innenlandske salg av byggevarer (5,2 % korrigert for prisstigning).

Betongrelaterte produkter som utgjør ca. 1/3 av totalen hadde svakere utvikling (ned 10 %) enn øvrige byggevarer. 

3. Tertial / 4. kvartal 2017

I 2017 var utviklingen gjennom året relativt lik som for 2016. Dette ser vi også på tallene for 3. tertial og 4. kvartal som endte opp mer eller mindre likt som for 2016.

Året 2017

Samlet for byggevareprodusentene som er med på statistikken endte 2017 med en økning på 3,3 % (1,5 % korrigert for prisstigning). Utvalget på 20 selskaper som er med i statistikken hadde en samlet innenlandsk omsetning på over 10 mrd. NOK.

Sett bort fra januar som var meget sterk ift. 2016, har det måned for måned vært relativt lik utvikling i 2017 som for 2016. Den sterkeste veksten hadde man i første halvår som lå på nær 5%.

I grafen under ser man at fordelingen i første og andre halvår ligger veldig nær 50/50.

Mens det i 2016 var betongområdet som opplevde sterkest vekst så har det i 2017 vært sterkest utvikling innenfor øvrige byggevarer og trebaserte produkter.

Se hele statistikken her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: