Litt svakere 1.tertial

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i april 2018 endte pga. påsken opp med 27,2 % sett ift. april i 2017 (23,6 % korrigert for prisstigning).

Betongorienterte produsenter opplevde litt mindre økning (24%) enn de øvrige byggevareprodusentene (29 %). 

Akkumulert pr. april / 1. tertial

Pr. 1. tertial ligger man nå 1,3 % under fjorårsnivået (3,7 % under korrigert for prisstigning). Etter en sterk januar så har nok den snørike vinteren gjort sitt til at T1 ikke kom helt på høyde med fjoråret for byggevareprodusentene.

Se hele statistikken for april her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: