Et viktig standardiseringsarbeid for hele byggevareindustrien er i gang

I 2017 kjøpte BNL ut vel 250 produktdatamaler (ProductDataTemplates – PDTer) som var utviklet av coBuilder. I tillegg gjorde Norsk Byggtjeneste tilgjengelig det de har gjort på egenskaper.

Hver egenskap er koblet til unike GUIDer som gjør det mulig å bruke egenskapene i tilknytning til BIM. Disse malene er basert på harmoniserte produktstandarder. Standard Norge har nå tatt på seg arbeidet med å organisere arbeidet med å kvalitetssikre og berike disse malene med andre vesentlige egenskaper slik at næringen får omforente digitale maler. Dette vil effektivisere/forenkle bl.a. produkteiernes dokumentasjonsarbeid betraktelig ved at dokumentasjonen kan brukes av alle uavhengig av verktøy.

I går 21.aug, gikk startskuddet for arbeidet ved at komiteen " Produktdatamal for byggevarer" møttes for første gang for blant annet diskutere mandat, velge komiteleder og skissere arbeidsprosessen knyttet til verifisering og berikelse av malene. Byggevareindustriens forening var selvfølgelig med – og denne gang var det Trine som deltok fra foreningen. Per Jæger fra Boligprodusentenes forening ble valgt som leder av komiteen.

For at komiteen skal klare å levere i hht. mandatet om å kvalitetssikre eksisterende maler samt å videreutvikle disse med ytterligere egenskaper er man helt avhengig av å engasjere egne arbeidsgrupper innenfor større eller mindre produktgrupper som har god kjennskap til produktene. Her vil blant annet Byggevareindustriens medlemsbedrifter spille en viktig rolle.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når en har litt mer "kjøtt på beina" når det gjelder behov for involvering, men hold foreløpig av 27. september da man tenker "startskuddet" for disse arbeidsgruppene.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: