Ny salgsstatistikk fra Byggevareindustrien

Byggevareindustriens Forening har gjennom mange år samlet inn og utarbeidet en månedlig salgsstatistikk. Pr i dag er det 20 bedrifter som er med og bidrar til denne statistikken, med en samlet årlig omsetning på ca. 10 MRD NOK.

Mange av våre medlemmer og andre benytter denne som en indikator for egen bedrift inn mot byggevaremarkedet for øvrig.  Mvf. 1. juni har vi inngått en avtale med Prognosesenteret om at de skal drifte denne løsningen videre for oss. Prognosesenteret har lang erfaring i å drifte slike bransjestatistikker for mange andre bransjer og foreninger (boligprodusenter, takleverandører, vindusleverandører m.fl.).  De har utviklet gode systemer og rutiner for å drifte dette, og er en profesjonell aktør som vi har stor tillit til.

Hvorfor gjør vi dette?
Innsamling av store informasjonsmengder og utarbeidelse av statistikker er en profesjon der nye verktøy og teknologi gir stadig nye muligheter. Vi ser vår begrensning i håndtere dette i egen regi og ser tiden moden for å overlate dette til en profesjonell nøytral aktør. Med den nye ordningen vi vil ved denne ordningen oppnå følgende:

• Bedre kvalitet og effektiv innsamling av data
• Trygghet for at data behandles konfidensielt
• Mulighet til å få med flere bedrifter (også leverandører som ikke er medlemmer) -og på den måten være mer representative
• Kunne gi dere et bedre verktøy for å sammenligne egne tall ift. markedet for øvrig
• Legge til rette for statistikk pr produktgruppeområde der dere måtte ønske det

Ønsker din bedrift å bidra med tall til statistikken, så kan man ta kontakt med Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens Forening.

Info om den nye statistikken finner du her.

Se statistikken for mai her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: