Bunnsolid januar og start på 2018

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i januar 2018 endte opp med 5,6 % sett ift. januar i 2017 (3,8 % korrigert for prisstigning).

Det var likt antall salgsdager som i 2017 og som gjør perioden helt sammenlignbar. Januar i fjor som vi sammenligner med var også meget sterk, og en økning på over 5% nå i år må sies å være meget solid og vi fikk med dette en ny «all-time-high» for januar måned.

Det er en del variasjoner mellom bedrifter og segmenter.

Betongorienterte produsenter opplevde en noe svakere vekst med ca 3 % sett ift. øvrige byggevarer som så en økning på i underkant av 7 % i gjennomsnitt.

Les hele statistikken her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: