Bra sommersalg for industrien

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i juni 2018 endte opp 3,1 % sett i forhold til i 2017, mens det i juli var en økning på 7,5 %.

Det var i juni én salgsdag mindre enn i 2017, mens det i juli var én salgsdag mer.

Betongbaserte produkter hadde en nedgang ift. i fjor i både juni og juli, mens øvrige byggevarer hadde en økning i begge måneder.

Trebaserte produkter hadde sterkest økning i juli.

Akkumulert pr. juli og første halvår

Med økningen i juli (som generelt er en svak måned) ser vi at man nå med knapp marging ligger over 2017 ikke korrigert for prisstigning.

Flere melder om en positiv start på august, men det er usikkerhet knyttet til om man ut året vil se samme høye aktivitet som mange hadde i 2. halvår 2017.

Se hele statistikken her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: