Krav til fossilfri transport av byggevarer til byggeplasser

Krav til fossilfrie byggeplasser begynner å få større fokus ved at det stilles slike krav både i prosjekter i regi av Oslo kommune og Statsbygg. Fossilfrie byggeplasser er også et av de ti strakstiltakene som vel 20 av medlemsbedriftene i Grønn byggallianse til nå har sluttet seg til.

I en rapport utarbeidet for Energi Norge og Fjernvarmeforeningen viser analysene at rundt 15 % av utslippene i tilknytning til byggeplassen faktisk er relatert til byggevarene, og da primært til herding av betong og generell byggtørk som maling o.l. I denne analysen er ikke selve produksjonen av byggevarene inkludert.

Samme rapport viser også at 20 % av utslippene er pga. transport av byggevarene til byggeplassen. Selv om underlaget helt sikkert kan diskuteres, antyder rapporten at også transporten har vesentlig betydning når fokuset er å redusere klimagassutslippene fra byggsektoren.

Omtrent samtidig som denne rapporten ble lansert, skjerper Oslo kommune sine utslippskrav til byggeprosjekter ved å også stille krav til utslippsfri transport av byggevarer til byggeplassen gjennom prosjektet Grorud flerbrukshus som er beskrevet på bygg.no.

Byggevareindustrien var i forkant av dette gjort kjent med at Oslo kommune vurderte å stille slike krav. I slutten av august arrangerte foreningen sammen med EBA Oslo et internt møte med sentrale bransjeorganisasjoner innen både bygge,- transport, energi og industrinæringen og handelen der temaet var fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser inkludert transport til byggeplassen.

Erfaringene så langt har vært "overraskende" bra mht. fossilfrie byggeplasser, noe som også er bakgrunnen til at Oslo kommune tør å stille et såpass ambisiøst klimakrav knyttet til transport. Utfordringen til transportkravene er at man da må involvere flere næringer, der byggevareindustrien, handelen og transportnæringen må samarbeide for å møte kravene. Vi er også blitt gjort kjent med at Bellona søker å få til flere prosjekter knyttet til avkarbonatisering av leveranser til byggeplasser, uten å kjenne detaljene i dette.

Byggevareindustriens forening vi fortsette å holde seg oppdatert om tematikken, og ta gjerne kontakt med Trine Dyrstad Pettersen i foreningen på tdp@bnl.no dersom dere kommer borti klimakrav knyttet til transport av byggevarer.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: