BNLs frikjøp fra coBuilder og Byggtjeneste - hva betyr dette for industrien?

BNL og coBuilder har signert avtale om frikjøp av data med den hensikt å komme raskere i gang med å etablere det man kaller norsk kontekst i buildingSMART Data Dictionary (dataordbok – forkortet bSDD).

I tillegg ble det signert avtale mellom BNL og Byggtjeneste som sammen med nasjonale eksperter innenfor ulike produktområder vil bidra til utarbeidelsen av norsk kontekst til dataordboken.

Hva er bSDD?

bSDD er ingen varedatabase men en ordbok eller terminologibibliotek "type/mal". Her er konsepter, måleenheter og egenskaper entydig definert med sin egen unike ID – en såkalt GUID (global unique identifier) som er en maskinlesbar kode.

 

Hvorfor er dette viktig for industrien?

I en mer digitalisert BA-næring er det viktig med entydige identifikasjoner slik at ulike dataprogrammer kan snakke sammen. I eksempelet over så vil det være én GUID for hver enkelt egenskap. I bSDD er det beskrevet og definert over 100 000 egenskaper og konsepter som alle har hver sin unike GUID. Ved at man baserer seg på bSDD vil det være mulig for industrien å berike egne varedataløsninger på én måte – én gang som vil kunne benyttes videre i verdikjeden av de ulike aktørene og deres programvarer.

 

Hva omfatter avtalen mellom BNL og coBuilder?

coBuilder har de siste årene tatt utgangspunktet i harmoniserte produktstandarder og laget maler for hvilke produktegenskaper som disse standardene dekker. Hver egenskap er koblet til unike GUIDer. Det som nå kjøpes fri er oppsett for 260 standarder for ulike produktområder. Det er dette grunnlaget som alle nå får tilgang til og som vil være grunnlaget man vil bygge videre på.

BNL har ingen rolle i dette videre arbeidet men det har imidlertid buildingSMART i samarbeid med Standard Norge. Det er derfor buildingSMART Norge med bistand fra Standard Norge som vil forvalte det videre arbeidet med "norsk kontekst" – "Norsk versjon" av bSDD.

 

Hva skjer videre?

Basert på det grunnlaget man nå har med de over 260 malene man har vil disse berikes videre med andre egenskaper som er vesentlige men som kanskje ikke er dekket av en standard. Her kommer bl.a. Byggtjeneste inn som aktør da de allerede har gjort en del med dette i NOBB-databasen.

Byggtjeneste vil sammen med nasjonale eksperter innenfor ulike produktområder bidra til utarbeidelsen av norsk kontekst i buildingSMART dataordbok (bSDD). Byggtjeneste vil stille egenskapene/informasjonen i NOBB til rådighet for arbeidet med å utarbeide norsk kontekst.

Videre vil leverandører og produsenter inviteres til ekspertgrupper innenfor de ulike produktområdene slik at vareeiernes interesser ivaretas. Dette er å anse som vanlig standardiseringsarbeid som vil være transparent og åpent.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: