Dokumentasjonsordninger

Det er flere dokumentasjonsordninger og som omhandler byggevarenes betydning i forhold til klima, sirkulær økonomi og annen miljøpåvirkning enten på produktnivå eller bygningsnivå.  

Byggevareindustriens forening mener at det mest riktige måten å vurdere byggevarenes påvirkning på, er å gjennomføre helhetlige vurderinger for å unngå suboptimalisering. Byggherrer og myndigheter må stille forutsigbare og materialnøytrale klimakrav, og leverandørene må legge til grunn omforent nasjonal og internasjonal standardisering når kravoppnåelse skal dokumenteres. 

Digitalisering av byggevarers miljø- og klimaegenskaper er en forutsetning for at vi kan gjøre effektive klimavurderinger i byggenæringen. 

Vi innser samtidig at det i noen tilfeller kan være hensiktsmessig å gjøre vurderinger på produktnivå så fremt dette gjøres med forsiktighet, og sikrer at øvrige relevante produktegenskaper tilfredsstiller ønskede funksjonskrav. EPDer basert på EN 15804 er da helt sentral som underlag for vurdering av byggevarers miljøpåvirkning sammen med ytelseserklæringer og annen produktinformasjon.  

Her jobber Byggevareindustrien tett med bl.a. Standard Norge for en tettere kobling mellom de ulike dokumentasjonsordningene gjennom standardiserte produktdatamaler.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: