Construction Products Europe

Byggevareindustrien er medlem av den europeiske byggevareorganisasjonen Construction Products Europe. Adm. dir. representerer Norden i styret. Construction Products Europe har sekretariat i Brüssel.

Construction Products Europe konsentrerer i hovedsak sin virksomhet mot det som skjer på EU-nivå med berøring til byggevareindustrien, dvs. oppfølging i forhold til EU-direktiver, miljøkrav, standardisering, forskning m.v. Organisasjonen har for tiden fire aktive arbeidsgrupper:

  •  Byggevaredirektivgruppen - som følger opp saker knyttet til EUs byggevaredirektiv,   standardisering (CEN), produktmerking m.v.

  • Branngruppen - følger opp utviklingen av nye standarder, klassifisering og prøvemetoder på brannområdet.

  • Miljøgruppen- temaer i arbeidsgruppen er systemer for miljødeklarasjon av byggevarer, ”farlige stoffer”, råstoffuttak, avfallsspørsmål, miljøavgifter, energi, klimaspørsmål, inneklima etc.

  • Gruppe for Mineralske produkter– fokus på regulering av uttak av råstoff for mineralsk industri.

Construction Products Europe er en ”lett” organisasjon med et lite sekretariat, men har etablert en sterk posisjon i EU-systemet.

Dette illustreres ved at 35 sektorbransjeorganisasjoner på europeisk nivå, nå har tilknyttet seg Construction Products Europe fordi man opplever at Construction Products Europe har fått en særlig posisjon både som døråpner og påvirker i forhold til EU-systemet. Bl.a. gjelder dette europeiske bransjeforeninger for treindustri, betong, gips, mineralull, stål, plastisolasjon, sement m.v.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: