#50 Maskinlesbare EPDer bidrar til mer effektive klimagassberegninger

Maskinlesbare og maskintolkbare EPDer er en viktig forutsetning for at klimagassberegninger kan gjøres raskere, rimeligere og bedre.

Etter initiativ og prosjektledelse fra Byggevareindustriens forening har foreningen sammen med flere andre bransjeaktører inkl. EPD-Norge og lca.no, videreutviklet de norske EPD-generatorene fra lca.no slik at disse er i hht. standarden som beskriver hvordan EPDer skal berikes slik at de blir maskinlesbare. Kort kan denne standarden, NS-EN ISO 22057, beskrives som produktdatamalen for miljødeklarasjoner, eller PDT for EPD for de som liker 3-bokstavsforkortelser.

I disse dager starter testingen av API som skal sørge for at de maskinlesbare EPDene, bare med et tastetrykk, kan overføres til ulike brukere av EPD-data. NOBB og coBuilder deltar i disse pilotene sammen med Isola og Pipelife.  Det planlegges også tilsvarende pilot mellom en betongaktør med prosjektspesifikke EPDer og utvikler av klimagass-beregningsverktøy.

Når vi vet at dette systemet fungerer som forutsatt, vil EPD-generatoren i hht. NS-EN ISO 22057 tilbys alle aktørene som har byggrelaterte EPD-generatorer fra lca.no.

EPD-Norge jobber tilnærmet parallelt med en revisjon av EPD-Digi slik at også EPDer som er manuelt utarbeidet blir maskinlesbare i hht. NS-EN ISO 22057.

Les mer om prosjektet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: