#48 Et skritt nærmere verdens mest klimavennlige armeringsstål

Celsa Armeringsstål og Statkraft samarbeider om å etablere en verdikjede for grønt hydrogen der målet er å produsere verdens mest klimavennlige armeringsstål.

Etter at Enova tildelte 121, 4 millioner kroner til en ny valseovn tilpasset bruk av hydrogen er Celsa nærmere å nå målsettingen mot en utslippsfri stålproduksjon. 

Ovnene som kan levere kraften basert på 100 % hydrogen, finnes ikke i verden i dag. Celsa med deres samarbeidspartnere må derfor utvikle disse. 

Celsa har allerede lavt klimaavtrykk på stålproduksjonen ved at det brukes 100% resirkulert stålskrap som innsatsfaktor. Med hydrogen som primære energikilde i valseverket i Mo i Rana vil Celsa fjerne sine gjenværende egne utslipp.  

Celsas spanske eiere i Barcelona er begeistret for den nye satsingen, og er spesielt stolte over at Mo tar lederskap for hele konsernet og for industrien i Europa, og baner vei for det grønne skiftet.  

Fra slutten av 2024 vil Celsa være i stand til å tilby en begrenset mengde armeringsstål til sine kunder innfor bygg og anleggsbransjen i Norden som ønsker å ta ledelsen i det grønne skiftet. Et armeringsstål produsert på 100 % vannkraft i smelteprosessen og hydrogen i valseprosessen. Målet er å ha klart et kvantum på over 50.000 tonn i 2024 og deretter øke mengden år for år. 

Les mer om satsingen her 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: