#47 Reduserer gipsavfall

Foto: Byggmesteren

Foto: Byggmesteren.

Norgips og gründerselskapet Splitlift bidrar til å redusere gipsavfallet

Førstegenerasjon Splittrobot testes nå ut ved logistikkanlegget til Optimera. Basert på erfaringene derfra, videreutvikles løsningene til også å inkludere forenklet emballering av pakkene som skal ut på byggeplass. Som pilotkunde hos Splitlift, ser Norgips at dette er en interessant løsning for håndtering av gips på deres fabrikk og lager. Sammen skal de finne løsninger som skal gjøre Splitroboten til et unikt alternativ for optimal vareflyt ut til Norgips sine kunder.

Norgips har på sikt ønske om helautomatisert plukkprosess for å oppnå tilpassede pakker med plater. Splitlift ønsker å levere også dette på sikt, men skal først bevise konseptet ved å synliggjøre effekt i logistikk der den benyttes som tilbehør på den eksisterende lagertrucken.  

«Splittroboten for lagertruck er et veldig godt alternativ til et større plukkanlegg. Den trenger ikke de store innvesteringene. Den krever lite areal, og er ikke avhengig av fastmontert rigg eller utstyr som begrenser alternativ bruk av lagerarealet. Vi ser frem til å få testet den ferdig kommersialiserte logistikkroboten, og har store forventninger til effekt på  avfallsforebygging, effektivisering og HMS. Vårt engasjement som pilotkunde i utviklingsløpet til den kommersialiserte splittroboten regner vi som del av vår bærekraftssatsing.»   Ref.   Bjørn Christoffer Ottersen Logistikkdirektør i Norgips Norge.

Les mer her 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: