#46 Bærekraftsrapport fra Mapei AS

Den første bærekraftsrapporten fra Mapei AS ble lansert på Bygg Reis Deg.

Mapei AS har gjennom de siste månedene lagt ned et stort stykke arbeid i å utforme en egen bærekraftrapport for Mapeis norske virksomhet. – Dette viser at vi tar miljøet på alvor, og rapporten går nærmere inn på hvordan vi jobber opp mot denne tematikken, sier adm.dir Trond Hagerud. 

Det italienske konsernet har laget flere bærekraftsrapporter, og nå følger den norske delen av konsernet opp med en egen rapport.  

Rapporten fokuserer på den norske virksomheten, og omfatter derfor bl.a. fabrikken og arbeidet på Sagstua. Rapporten viser den grunnleggende strategien de jobber etter, og omfatter da også de mange EPD-ene som de har utformet for sine ulike produkter. 

Temaer som omhandles i rapporten er bl.a. utviklingen og tiltak innen materialforbruk, energi og klimagassutslipp, avfall, vannforbruk og ansvarlig innkjøp i tillegg til temaer som eksempelvis Mapei som arbeidsplass både mht helse og sikkerhet, likestilling og utviklingsmuligheter og Mapeis rolle i lokalsamfunnet.  

Les gjerne mer om bærekraftsrapporten her 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: