#41 Karbonnegativ betong

Fotograf Ketil Jacobsen

Verdens første karbonnegative betongelement

I samarbeid med blant annet Skanska, Snøhetta og NTNU utvikler og tester Con-Form ut betong med iblandet biokull i det som er verdens første karbonnegative betongelementet. Også kalt Biocrete. 

Det man gjør er å pyrolysere treavfall slik at man får et stabilt biokull som består av 90 prosent rent karbon. Dette biokullet blandes inni betongen. CO2 utslippene fra betongproduksjonen kompenseres så ved at karbonet i biokullet lagres i betongen. Karbonregnskapet viser at biokullet ikke bare kompenserer for betongens klimagassutslipp, men også for armeringsstålet i elementene.  

Et fullskalaforsøk hos Con-forms fabrikk i Orkanger ga gode resultater. Biokullet kan imidlertid gjøre betongen noe svakere slik at flere resepter må utvikles for å oppnå ønskede egenskaper for betongen og betongelementene. Prosjektet har bare pågått vel et år, og produktet utvikles kontinuerlig med mål om å bygg et helt bygg med Biocrete.  

Les mer om Biocrete her 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: