#38 Bærekraftig transport av gips

Norgips går over fra veitransport til sjø og bane

Transport av råvarer og ferdige byggevarer bidrar til betydelige klimagassutslipp samtidig som det bidrar til økt belastning på allerede sterkt trafikkerte veier. 

Ved å utvikle å ta i bruk nye løsninger av sjø og bane fjerner Norgips 1.300 årlige trailerturer fra norske veier og i tillegg til å redusere utslippene med hele 4000 tonn CO2 i året. 

Tidligere har Norgips fraktet papiret til gipsplatene med tog fra Tyskland til Malmø og videre med lastebil til fabrikken i Svelvik. Nylig valgte bedriften, i samarbeid med logistikkselskapet Greencarrier, å frakte containerne sjøveien direkte til Drammen havn ikke langt fra fabrikken. I tillegg fraktes produktene fra Norgips den korte veien til Drammen og jernbanen hvor semihengere overføres til tog for videre transport på bane.  

Ved å utnytte Drammen havn og et godt samarbeid mellom flere transportaktører har Norgips oppnådd en dobbel miljøeffekt ved å både benytte sjø og bane i stedet for veitransport.  

Les mer om løsningen og samarbeidet her  

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: