#29 Eget analyseverktøy for EPD dokumentasjon

Isola med nytt analyseverktøy for EPD dokumentasjon.

En viktig forutsetning for å redusere miljøbelastningene til produksjon av produkter er god kunnskap om hvor utslippene kommer. Da er arbeidet med miljødokumentasjon viktig.  

Nå har Isola investeri et nytt verktøy hvor de kan analyser hele livsløpet til et produkt, og dermed avdekke hvor innsatsen og fokus bør legges for å oppnå et enda bedre miljøresultat.  

Med det nye analyseverktøyet står Isola godt rustet til å både dokumentere eksisterende og utvikle nye bærekraftige og miljøvennlige produkter for fremtiden.  

Les mer her 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: