#27 Reduserer klimagassutslippet med 80%

ROCKWOOL reduserer sine utslipp med 80 % ved å elektrifisere produksjonen av steinull.

I vår siste innovasjon for 2020, presenterer vil det tiltaket som trolig bidrar til den største reduksjonen i klimagassutslippene hos en enkeltaktører i byggenæringen dette året.   

I løpet av det siste året har ROCKWOOL investert store beløp og tilpasset en ny elektrisk smelteovn som vil bruke norsk ren elektrisk kraft til produksjon av steinullisolasjon. Gjennom egen teknologiutvikling og skifte av energikilde, oppnår ROCKWOOL hele 80% reduksjon i direkte CO2 utslipp fra fabrikken i Moss. 

Samtidig reduserer de sitt eget avfall med opptil 99 %, som skyldes effektiv smelteteknologi og miljøinvesteringer i avfallshåndtering ved fabrikken. I tillegg tilpasses produksjonsprosessen slik at de også kan resirkulere steinullavfall fra byggeplasser. ROCKWOOL har derfor opprettet returordninger i samarbeid med aktører i avfallsbransjen for både ny og gammel steinull fra byggeplasser slik at det kan gjenvinnes til ny ROCKWOOL isolasjon. 

Mer informasjon om disse nye tiltakene vil vi høre mer om fra ROCKWOOL de kommende uker og måneder, så vi anbefaler å følge med både i fagpresse, ROCKWOOL sine egne hjemmesider og Byggevareindustriens "50 Byggevareinnovasjoner." 

Her kan vi lese mer om ROCKWOOL skriver om tiltakene så langt, både i Norge og Danmark. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: