#20 Gjenvinner slam fra betongbiler

Mapei har utviklet en løsning som gjenvinner slam fra betongbiler

I april fikk Mapei fikk prisen som byggenæringens mest innovative bedrift for Re-Con Zero, som gjenvinner slam fra betongbiler. På verdensbasis produseres det omtrent 600 millioner tonn betongslam årlig, og miljøgevinsten ved gjenbruk er stor.  
 
Når man produserer betong, må betongbilene vaskes flere ganger om dagen. I dag vaskes bilene med vann og dette genererer store mengder slam-avfall.  

Slam må deponeres som spesialavfall og kostnadene knyttet til dette blir stadig høyere. Dette er i ferd med å bli en stor utfordring for betongprodusentene, både praktisk, miljømessig og økonomisk  

Når betongbilene vaskes med Re-Con Zero i stedet for vann blir slammet omdannet til små harde kuler som kan brukes i betongproduksjon. Disse kulene vil kunne erstatte noe av det stein- og pukkmaterialet som brukes som råvare, og bidrar dermed til mer sirkulære løsninger. 

Produktet har blitt utviklet over flere år, og er allerede kommersielt tilgjengelig, men det er først i år at Mapei har fått testet prosessen Re-Con Zero tørrvask i stor skala, på Ølen Betongs fabrikk utenfor Haugesund. Hos Ølen hvor de har brukt produktet på endel av bilene sine, har de registrert en reduksjon på 70 prosent på slam sendt til deponi. Og de ser ingen problem med å få ned mengden som deponeres til null. 

Se filmen som viser prosessen her. 

Les mer på Mapei sine sider

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: