#2 Utnyttelse av produksjonsavfall

LECA og GLAVA utnytter produksjonsavfallet til GLAVA i produksjon av nye Leca-produkter

LECA og GLAVA samarbeider ved at avfall fra GLAVAs glassullproduksjon brukes som råvarer inn i produksjon hos LECA Norge AS i stedet for å kjøres til deponi.  

Vellykkede labforsøk resulterte i storskalatester og etter positive tilbakemeldinger fra Miljødirektoratet har man fra februar i år har man vært i gang med produksjonen der våtavfallet fra GLAVA har gått inn i LECA-produksjonen.  

LECA tilsetter i dag 100-200 kg/time i sin produksjon, men har ytterligere kapasitet til å tilsette større mengder når logistikken er optimalisert. På denne måten vil GLAVA gjenvinne 30 % av avfallet som tidligere gikk på deponi, mens LECA bidrar i det sirkulære kretsløpet ved å utnytte avfallet samtidig som behovet for leire reduseres.  

Samarbeidet mellom de to bedriftene er et godt eksempel på hvordan man kan utnytte hverandres avfall og behov, og bidra til økt sirkulær økonomi i byggenæringen. 

Les mer

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: