#16 Dampsperre med flere egenskaper

BMI Icopal har utviklet en dampsperre med flere egenskaper 

Dampsperrer skal hindre at fuktig luft og luftlekkasjer trenger inn i den isolerte konstruksjonenBMI Icopal har nå utviklet en reflekterende dampsperre som i tillegg til disse funksjonene også gir en ekstra tilleggsisolasjon når den blir brukt i bindingsverkskonstruksjoner.  

MonarVap Reflex 110 kan også brukes som inntrukket dampsperre i bindingsverksvegger hvor hulrommet også kan anvendes til skjult ledningsføring. Dampsperren vil da fungere som tilleggsisolasjon på inntil 30 mm isolasjon forutsatt at den monteres med den reflekterende siden mot et lukket hulrom.  

I en Teknisk Godkjenning fra SINTEF eller Icopals hjemmeside vises U-verdier for et utvalg av vegger og tak med MonarVap Reflex 110. 

Dampsperren bidrar til enklere montering ved at det er foldet på rullen med en forskyvning på 200 mm, og bredden på rullen har full etasjehøyde som bidrar til mindre taping.  

Les mer

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: