#11 Vannfordrøyningssystem i kombinasjon med grønne tak

Protan har kombinert sikker overvannshåndtering med grønt tak

Ved å kombinere Protan BlueProof med et grønt tak, har Protan utviklet et tak som forsinker avrenningen fra taket samtidig soman har en grønn” hage” på toppen av bygget.  

I løsningen brukes en membran som er spesialutviklet som tettesjikt for en slik blågrønn løsning som er ekstra bestandig mot det miljøet som kan oppstår i grønne løsninger.  

Kombinasjonen bidrar til at taket får flere funksjoner, og bidrar dermed til at takflaten kan benyttes til eksempelvis oppholdssted, dyrking og insekter samtidig som løsningen bidrar til forsinket avrenning ved ekstremnedbør.  

Blågrønne tak er en del av fremtiden - og de bygges nå. Blant annet på Vega Scene midt i Oslo.  

Les mer

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: