#10 Vannfordrøyningssystem for nye og eksisterende tak

Protan har utviklet et vannfordrøyningsystem for nye og eksisterende tak

Protan BlueProof er et tekkesystem som tillater at vann kan akkumuleres og lagres på tak over en begrenset tid, og dermed fungere som et revolusjonerende vannfordrøyningssystem 

Systemet er konstruert på en slik måte at vann ved kraftig nedbør vil samles til et på forhånd definert maksimalt nivå. I denne fasen vil vannavrenningen fra taket være svært begrenset slik at vanntilførselen fra taket er kontrollert og betydelig mindre enn om taket ikke hadde hatt dette vannfordrøyningssystemet. Dersom vannmengdene når maksimal vannhøyde i forhold til dimensjonert, vil slukløsningen fungere som et tradisjonelt sluk og det vil ikke bygge seg opp mer vann på taket.  

Hvis vi har et vanlig flatt tak på 1000m2, med et styrtregn på 50 mm på én time, vil det si at taket belaster avløpsnettet med 50 kubikkmeter vann i timen. Holder vi vannet igjen, vil vannet som bygges opp på taket tilsvare 50 kg pr kvadratmeter – altså bare 20 prosent av hva taket er konstruert for å tåle. Med Protan BlueProof fordrøyes dreneringen og det vil ta rundt et døgn før disse 50 kubikkmeterne med vann har kommet ned i avløpsnettet.  

Systemet imøtekommer derfor dagens og fremtidens utfordringer knyttet til overvannshåndtering.  

Les mer

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: