#1 Elektrifisering av betongbil

Norbetong har utviklet betongbil med trommel som drives med strøm

Lavere klimagassutslipp, mindre støy og dermed en tryggere byggeplass – det er de viktigste positive effektene fra NorBetongs satsing på elektrisk kraft til betongbiler på byggeplassen. Sammen med betongbilleverandøren Liebherr GmbH har NorBetong utviklet en betongbil der trommelen drives av strøm når den står på byggeplassen. 

40 prosent av klimagassutslippene ved leveranse av betong stammer fra transporten, mens hele 60 prosent kommer på selve byggeplassen. Ved å bruke strøm til tromling, som NorBetong har fått til her, reduseres de samlede utslippene med 20 prosent. De resterende 40 prosentene kommer fra pumpingen av betongen på byggeplassen. Ved hjelp av midler fra Enova, vil NorBetong få frem ytterligere fem slike biler i løpet av året. Det er tilstrekkelig til å forsyne en stor byggeplass med trommelbiler som alle går på elektrisitet.  

Les mer

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: