Medlemskap i Byggevareindustriens Forening

Som medlem i Byggevareindustriens Foreningen får du

Informasjon i form av; statistikker, prognoser, nyhetsbrev og "sortert informasjon"
Tilgang til; interne fora, Kundearenaer, Premissgivere, Arbeidsgiverstøtte og Generell bistand.
Arena for; Kontaktnett, Studieturer, Medlemsmøter og Seminar / åpne møter.
Medlemsavtaler; Forsikringsordninger, Juridisk bistand, Prognosesenteret.

Pensjon

Byggevareindustrien har inngått avtale med NHO Pensjon. Se mer om avtalen her.

Forsikringstilbud

Foreningen har inngått avtale med NHO Forsikring, de kan tilby forsikring til gode betingelser for våre medlemmer. De tilbyr profesjonell rådgivning og skreddersyr forsikringen for din bedrift. 

Juridisk Bistand

Byggevareindustrien har gitt BNLs arbeidsgiveravdeling i mandat å forvalte «Overenskomst for byggeindustrien». De kan også være en viktig støttespiller for din bedrift i enkeltsaker der deres advokater som spesialister i arbeidsrett svarer gratis på arbeidsgiverspørsmål. Kollektiv arbeidsrett omfatter bl.a. tarifforhandlinger, forståelse og tolkning av hovedavtale, samt tariffavtaler og tvister for Arbeidsretten. Konsultasjon kan foregå både per telefon, e-post og/eller gjennom møter med bedriftene. Advokatene holder også jevnlig kurs. Kontaktinformasjon finnes på her.

Ved prosedyreoppdrag må bedriften må betale en egenandel. Ut over egenandelen (mellom mellom 15- 20.000,) dekker vi alle utgifter til prosessfullmektigen (salær, reise, opphold m.v.).

I tillegg har vi også en avtale om juridisk bistand fra Advokatfirmaet Grette DA. Hver medlemsbedrift har krav på inntil 2 timers bistand innen immaterialrett og entrepriserett pr. kalenderår betalt av Byggevareindustrien.

Ved medlemskap i foreningen blir Kontigenten beregnet på følgende måter

Medlemskap i Byggevareindustrien – to typer

1)Tilknyttet tariffområdet og NHO* via BNL
1,1 o/oo av utbetalt lønn, pluss
0,2 o/oo av bedriftens omsetning
 
2)Ikke tilknyttet tariffområdet og NHO (assosiert medlem)
Medlemmer med omsetning over 500 MNOK    kr 50.000,-
Medlemmer med omsetning 250-500 MNOK  kr 40.000,-
Medlemmer med omsetning 100-250 MNOK  kr 30.000,-
Medlemmer med omsetning under 100 MNOK  kr 20.000,-

Begge typer medlemskap har like rettigheter

*Medlemskap i NHO

1,0 o/oo av utbetalt lønn pluss
0,45 o/oo av utbetalt lønn til NHOs konfliktfond
 
 

Er medlem av annen landsforening (eks. Norsk Industri) Send forespørsel

 

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

  • Byggevareindustrien
    er tilsluttet