Enovas nye støtteordninger for energieffektivisering i bygg

Enova inviterer til gratis seminar 14.feb hvor du kan møte Enova som presenterer de nye investeringsstøtteordningene for boligselskap, yrkesbygg og energisentraler.

Norske byggeiere skal energieffektivisere for flere milliarder kroner i årene fremover. Enova gir både økonomisk støtte og gode råd. Høsten 2023 introduserte Enova flere nye program med investeringsstøtte både for boligselskap (borettslag og sameier), yrkesbygg og energisentraler. 

I dette seminaret får du møte nøkkelpersoner i Enova som presenterer støtteordningene og erfaringer så langt, og hva som kreves ved søknader til Enova.

Seminaret retter seg spesielt mot byggeiere, leietakere av yrkesbygg og rådgivere/leverandører som skal bistå i planlegging og gjennomføring av energieffektivisering av eksisterende bygg. Del 1 av seminaret vil også ha nytte for eiere av yrkesbygg og styrer i borettslag og sameier som er i startgropa for energioppgradering.

Les mer og melde deg på her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: