Webinar: Klimagassberegninger og digitale EPD-data

Byggevareindustrien, Betongelementforeningen, Norsk Trevare, Treindustrien, VKE og Building Smart inviterer til et 2-timers seminar for å informere om aktiviteter som kan knyttes til klimagassberegninger, byggevarer og digitale løsninger som er under utvikling, og hva det betyr for byggevareprodusentene.

Målgruppe: Primært byggevareprodusenter og byggevareleverandører

Tidspunkt: 2. febr. Kl. 09.00-11.00

Teams: Lenke vil bli sendt i forkant av webinaret

Meld deg på her

Både markedet og myndighetene stiller nye klimakrav til bygg. De kommende klimakravene i TEK vil utgjøre et minstekrav som må møtes,  samtidig ser vi at mange ønsker å gå lenger enn dette. Klima- og miljødata for byggevarer er en sentral forutsetning for klimagassberegningene, og EPDer er de foretrukne informasjonskildene.

For å få effektiv distribusjon av klimadata og utarbeidelse av klimaregnskap jobbes det med digitale løsninger for distribusjon av EPD-data. Både boligprodusenter, entreprenører og byggevarekjeder har satt i gang aktivitet for møte de nye kravene. NOBB er i gang med å tilrettelegge for å levere digitale EPD-data basert på eksisterende EPDer. Flere byggevareprodusenter har fått henvendelse fra NOBB, og er i gang med å levere dette. Det skjer også tilpasninger hos EPD-Norge og lca.no som er en ledende aktør innen EPD- og EPD-generatorer med å tilpasse EPDer til maskinlesbart format.

Agendaen:

09.00 – 09.05 Velkommen

09.05 – 09.25 Klimagassberegninger og klimadata. Hva, hvordan, hvorfor og hvem v/ Trine D. Pettersen, Byggevareindustriens forening

09.25 – 10.00 Maskinlesbare EPD-data

09.25 – 09.35 Videreutvikling av EPD-generatorene v/Ole Iversen, lca.no

09.35 – 09.45 Hva gjør EPD-Norge for at EPDer blir maskinlesbare? v/ Børge Heggen Johansen, EPD-Norge

09.45 – 10.00 Hva gjør NOBB for å tilgjengeliggjøre maskinlesbare EPD-data? v/ Kristine Bergendahl

10.00 – 10.05 Fylle på kaffekoppen

10.05 – 10.35 Bruk av maskinlesbare klimadata

10.05 – 10.15 Holte utvikler verktøy for klimagass-beregninger med basis i NOBB v/Audun Kalleberg, Holte

10.15 – 10.25 Mestergruppen beregner klimagassutslipp for kataloghusene v/ Lars Fredrik Forberg, Mestergruppen

10.25 – 10.35 EBA og Grønn byggallianse utvikler norsk versjon av gratisverktøyet lcabyg.dk v/ Katharina Bramslev evt. EBA

10.35 - 10.55 Hva må byggevareprodusenter/leverandører gjøre, inkl. spørsmål/kommentarer/diskusjon? v/ Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien

10.55 – 11.00 Avslutning

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: