PDT Norge inviterer inn til åpent medlemsmøte

Den nystartede foreningen PDT Norge er under etablering, og vi inviterer med dette til et åpent medlemsmøte der du kan bli bedre kjent med initiativet.

Formålet med PDT Norge er å samle bransjen om utvikling, vedlikehold og distribusjon av felles datamaler for digital produktinformasjon. Initiativet er direkte koblet til myndighetenes og BAEnæringens innsats for økt digitalisering. På det åpne medlemsmøtet vil vi gi en bakgrunn for stiftelsen av PDT Norge, status i arbeidet og fortelle om hvilke planer vi har fremover. Alle er velkomne til dette åpne medlemsmøtet, uavhengig om du er medlem hos oss eller ikke.

Foreningen har til formål å fremme standardisering av utveksling av produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT), iht. standardene NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387.

Private bransje- og interesseorganisasjoner og foreninger innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, samt offentlige byggherrer og myndighetsorganer, kan opptas som ordinære medlemmer i PDT Norge.

Styret i PDT Norge består av: Jøns Sjøgren, Byggevareindustrien (leder) Frank Jaegtnes, Elektroforeningen Trond Magnar Unhammer, Norske Trevarer / NorDan AS

Bjarne Hønningstad, Treindustrien / Moelven AS Bjarne Haugland, VVP Jon Dehli, VKE / Flexit AS Kari Befring Bjørnstad, Direktoratet for byggkvalitet (Dibk)

Arrangementet finner sted tirsdag 22. juni klokken 14.30 - 16.00 på Teams. Meld deg på arrangementet her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: