Byggevareprodusenter med i grønn milliardtildeling

Flere av byggevareindustriens medlemmer er med i forskningsprosjektene som fikk tildelt penger gjennom regjeringens tiltakspakke Grønn Plattform forrige uke.

I prosjektet Avfallsfrie byggeplasser, som tar sikte på å utvikle og pilotere en metode for avfallsfrie byggeplasser ved hjelp av digitale modeller deltar blant annet Byggma og Glava i tillegg til av alle relevante bygningsdeler og nøyaktig produksjonsstyring.

I prosjektet "SirkTRE" er ambisjonen å firedoble gjenbruket av tre de neste ti årene ved å etablere en helsirkulær verdikjede for tre, hvor avfall skal minimeres og tre skal ombrukes i byggenæringen. Her deltar blant annet medlemsbedriftene Forestia og Hunton. I dette prosjektet deltar også Byggevareindustriens forening gjennom en referansegruppe med blant annet fokus på dokumentasjon og digitaliseringer

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: