Bli med på revisjon av NS8409

Vil du eller din virksomhet delta i revisjonen?

Standard Norge inviterer interessenter til å melde seg til deltakelse i komiteen som skal revidere NS 8409:2008. Det første møtet i komiteen blir i uke 15 på Teams. 

Les mer om bakgrunnen for revisjonen her.

Ta kontakt med vår prosjektleder Hege Thorkildsen innen 7. april om du ønsker å bidra i arbeidet.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: