"Avfallsfrie byggeplasser" er tildelt støtte til forprosjekt under Grønn plattform

Nettverkene BIM Verdi og Avfallsfrie byggeplasser er i full gang med å rigge opp delprosjekt som skal inngå i en søknad til Grønn Plattform. De søker i den forbindelse deltakere fra hele verdikjeden i byggenæringen som ønsker å delta for å løse utfordringene med Avfallsfrie byggeplasser og skape gevinster for egen virksomhet og miljøet.

Grønn plattform er regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling. Målet er å legge til rette for bærekraftig vekst og et grønt næringsliv. Pengene er i all hovedsak øremerket forskning, utvikling, innovasjon og ny teknologi som skal bidra til å omstille Norge i det kommende, grønne skiftet.

Prosjektet "Avfallsfrie Byggeplasser - presis prosjektering, produksjon og logistikk" har i regi av BIM verdi fått forprosjektstøtte til å jobbe videre med en hovedprosjektsøknad.

Nettverk for felles løft og nytte
"Avfallsfrie Byggeplasser" og "BIM Verdi" er to nettverk som knytter sammen en rekke entreprenører, produsenter, rådgivere, arkitekter og programvareleverandører, hvorav drøyt 50 av deltakerne har jobbet med temaet Avfallsfrie byggeplasser. Sammen skal disse, og alle andre som har lyst til å være med, utforme det endelige prosjektet som vil gå over 3 år.

Presist prefabrikkert og rent montert
Presis industrialisering, nøyaktig prefabrikasjon og rendyrket montering på byggeplass, har vist seg å være den mest rasjonelle veien å gå. I forprosjektet ønsker derfor nettverkene å invitere aktører fra hele byggenæringens kronglete verdikjede, for å enes om angrepsvinkler, metodikk, ansvarsfordeling og hvordan samarbeide mest mulig effektivt og sømløst.

Tre eksisterende piloter allerede oppe og går
I løpet av to år er det etablert individuelle prosjekt forankret i ulike deler av virkemiddelapparatet og tre piloter. Pilotene har vist at en byggenæring som ikke produserer avfall er realistisk og innenfor rekkevidde, og som på hver sin måte har vist at økt presisjon i prosjektering, produksjon og logistikk kan eliminere avfall før det oppstår. Disse er:
• Det første prosjektet hvor Avfallsfrie byggeplasser har blitt testet ut er på det fjorten blokker store Landås-prosjektet i Asker. Deltakere har vært: Betonmast, NTI, BA-Digital, Maxbo og Bergene Holm.
• Det andre prosjektet, hvor Pipelife i samarbeid med Chr. M. Vestrheim AS prøver ut sine ideer for prefabrikasjon og montering, er «BUS 2» for Helse Bergen.
• I det tredje prosjektet gjennomfører JM og Norgips en pilot for ferdigtilpassede gipsplater på Bergerløkka i Asker. Målet er å kunne montere platene, inkludert ferdige hull for veggbokser til elektro og lignende, direkte uten nærmere tilpasning.

Løsninger med globalt potensial
EU-kommisjonen har i sin handlingsplan for sirkulær økonomi pekt på en rekke utfordringer og manglende brikker for å imøtekomme deres Strategy for sustainable Built Environment. Avfallsfrie byggeplasser er ytterst relevant i den sammenheng og kan løse mange av disse utfordringene. Målet er å stable på bena en større og bredere satsning.
Først i Norge, etter hvert internasjonalt.

Mer informasjon/spørsmål?
Om du ønsker å få oppdateringer om prosjektet "Avfallsfrie byggeplasser", så send en e-post med tema ‘påmeld-abp’ til post@bimverdi.no

Nå skal hovedprosjektet utformes. Vil du være med?

BNL med sine 14 bransjer inviterer bedrifter til å delta på et informasjonsmøte 25. mars kl. 09.30 - 10.30 for å høre mer om initiativet og muligheter for å delta i en prosjektsøknad.

Frist for påmelding: 24. mars

Påmelding gjør du her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: