Vellykket høstmøte på Teams

Torsdag 19. november arrangerte Byggevareindustrien heldigitalt medlemsmøte med rundt 60 deltakere. Tema var markedsutsikter og digitalisering.

Byggevareindustrien har tradisjon med å arrangere høstmøte og middag i november for medlemmene. Denne gangen var de tradisjonelle omgivelsene på Hotel Continental i Oslo byttet ut med hjemmekontor og 2 timer på Teams. Nejra Macic fra Prognosesenteret var først ute og fortalte om utviklingen i norsk økonomi under Korona-pandemien. Hun la også frem prognoser for 2021, som blir viktig input til budsjettprosessene mange er i nå. 

Deretter fokuserte møtet på digitalisering av bransjen. BNL har utarbeidet rapporten Digital Veikart 2.0 som alle bør lese. Der gir man konkrete råd til ledere, samt at man adresserer behovet for digitale felleskomponenter som en forutsetning for en vellykket digitalisering av verdikjeden.  Kundekravet om maskinlesbar produktdata og arbeidet med utvikling av produktdatamaler (PDT) ble gjennomgått av Egil Berg i NCC. Øyvind Skarholt og Lars Fredenlund viste deretter hvordan NOBB og Cobuilder implementerer støtte for PDT i sine systemer.

Produktdatamaler (PDT) er et prioritert arbeidsområde i Byggevareindustrien, forteller Jøns Sjøgren. I dag leverer vi produktinformasjon på mange ulike strukturer og klassifikasjoner.  Utvikling av standardiserte PDT'er for ulike produktgrupper vil sørge for at vi har en felles standard for hvordan vi distribuerer maskinlesbare produktdata.  Vi ønsker å være aktivt med i arbeidet med å koordinere dette fremover, sier han. Det var trist å måtte avlyse et tradisjonelt arrangement som Høstmøtet, men det positive er at man nådde ut til flere medlemsbedrifter når vi flyttet møtet på Teams, avslutter Sjøgren.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: