Byggevareindustrien

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

Møte om materialkrav i BREEAM-Nor

Byggevareindustriens Forening og Grønn byggallianse inviterer sine medlemmer til møte i Materialforum der temaet er materialkravene i BREEAM-Nor 2021.

Grønn byggallianse som har ansvaret for BREEAM-Nor, er nå midt i en innspillsrunde for å høre markedets kommentarer og forslag til den nye BREEAM-NOR manualen som skal lanseres høsten 2021.

Det er overraskende få som tar poeng knyttet til Bærekraftige materialvalg og Ansvarlig innkjøp av materialer, selv om dette er viktige tiltak. Man ønsker når innspill på hva som bør gjøres for å få flere til å ta disse poengene og hvordan kan BREEAM-NOR 2021 bidra til at alle BREEAM-bygg jobber med disse tiltakene? Vi anbefaler derfor å benytte denne muligheten til å være med å påvirke materialkravene i kommende BREEAM-Nor versjon.

Invitasjon til medlemmene av Byggevareindustriens og Grønn byggallianse, agenda og påmeldingsskjema ligger på nettsiden til Grønn byggallianse.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: