Grønne prosjekter kan få millionstøtte

Med bakgrunn i regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling ble det foreslått 1 milliard kroner over tre år til en ny Grønn plattform. Nå lyses det ut 20 millioner kroner til forprosjekter som skal mobilisere gode søkere til en hovedutlysning i 2021.

Det kan søkes om 300 000 kr i forprosjektmidler. Søknad om forprosjektmidler må være levert Forskningsrådet senest 6. januar. Hovedutlysningen av midlene kommer senere i 2021.

Regjeringen ønsker å prioritere store prosjekter der konsortier etablerer felles prosjekter. Alle grønne prosjekter fra forskning til markedsklare løsninger kan søke om støtte under Grønn Plattform.

– Byggenæringen skal levere, vedlikeholde og drifte det samfunnet trenger av bygg, infrastruktur og fysiske nærmiljøer for at Norge skal nå sine bærekraftmål. Det er stort behov for utvikling og forskning i bedriftene for å møte behovet, sier Rannveig Ravnanger Landet, fagdirektør for klima-, miljø- og energipolitikk i BNL.

– Jeg håper virkelig at næringen bruker tiden godt på å etablere prosjektsamarbeid for de gode løsningene.

Les mer om utlysningene på regjeringens nettsider og på Forskningsrådets sider.

BNL arrangerer et webinar om hvordan man strukturerer et innovasjonsprosjekt den 20. november. Her vil Forskningsrådet komme med gode tips til bedriftene. Se oppslag og påmelding av dette her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: