Byggevarenes Digitale Reise - Hvordan nå ut til kundene i et fremtidig digitalt byggevaremarked?

Digitaliseringen er på full fart inn i byggenæringens verdikjede og det er mange initiativ fra både kunder og programvareleverandører som stiller krav til digitale leveranser av produktinformasjon.

Byggevareindustriens Forening er opptatt av at norske byggevareprodusenter skal ta et aktivt eierskap til sine egne produktdata. Vi skal møte kundenes behov i en mer digital verdikjede samtidig som dette må gjøres på en mest mulig kostnadsoptimal måte.

Vi har etablert Byggevareindustriens digitale arbeidsgruppe som en arena for våre medlemsbedrifter. På møtet vil vi få høre hva kundene våre vil kreve fremover, hva statusen er i dag på digitalisering, samt diskutere hva vi som bransje bør gjøre sammen fremover.

Tid: Torsdag 6. februar 2020 kl. 10.00 – 15.00

Sted: Næringslivets Hus – Middelthuns gate 27, OSLO

 Meld deg på her

Foreløpig program

Muligheter og utfordringer for produsenter av byggevarer

Kl. 10.00 Velkommen
Hva er de digitale utfordringer fremover for norsk byggevareindustri?
Hvem er kunden i fremtiden og hvordan skal vi strukturere og distribuere våre produktdata for å møte kundenes behov? v / Jøns Sjøgren, Byggevareindustrien

Kl. 10.20 Hva er status i digitaliseringsarbeidet blant noen medlemsbedrifter?
Vi hører fra:

  • Hunton Fiber - Karen Ristebråten,
  • Steni - Susanne Johansen
  • Unicon - Bent Einar Nygren

Kl. 10.45 Pause

Hva vil våre kunder kreve fra oss i fremtiden?

Kl. 11.00 Hvilke krav setter Statsbygg til informasjon og dokumentasjon av byggevarer fremover? Anett Andreassen, direktør digitalisering og utvikling

Kl. 11.20 Krav til produktinformasjon i BIM-objekter og digitale tvillinger - Sverre Kirkevold, Block Watne AS 

Kl. 11.40 Fremtidens Byggevarehandel Per Stubberud Lieng, økonomisjef Gausdal Landhandleri as

Kl. 12.00 Lunsj

Hvem hjelper oss med dataverktøy - hva gjør løsningsleverandørene?

Kl. 12.45 Presentasjon av ny vareeierløsning i NOBB Øyvind Skarholt, Norsk Byggtjeneste AS

Kl. 13.05 Cobuilder hjelper industrien med å strukturere data på tvers av hele organisasjonen Espen Schultze, Cobuilder

Kl. 13.25 GS1s globale og åpne standarder er velprøvde og i daglig bruk i en rekke bransjer Knut Mathiesen, GS1 Norway

Kl. 13.45 Pause

Veien videre - hva må vi som bransje gjøre sammen?

Kl. 14.00 Hvordan jobber Byggevareindustrien med utvikling av PDT-produktdatamaler Trine Dyrstad Pettersen

Kl. 14.15 Hvorfor er det viktig å ta eierskap til data? Hva skjer i andre verdikjeder, som finans og dagligvare?  Lars-Erik Fjørtoft, PWC

Diskusjon

Kl. 15.00 Slutt

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: