Stinn brakke da Byggevareindustrien inviterte til nøytralt materialmøte

Byggevareindustrien hadde for første gang eget seminar under Arendalsuka der temaet var klima og materialer. Energi- og klimaministeren Ola Elvestuen deltok på deler av seminaret, og fikk innblikk i at det jobbes godt med klima hos norske byggevareprodusenter.

Et tema som ble berørt under seminaret var Bygg- og anleggsnæringens klimagassutslipp der byggevarer har bidrar til nesten halvparten av utslippene. Da tenker vi både på norsk-produserte byggevarer og importerte varer. En fersk rapport fra Asplan Viak viser at det er større samlet utslipp knyttet til importerte byggevarer enn norskproduserte.

Norske byggevarer er mer klimaeffektive enn importerte varer

Trine hos Byggevareindustrien viste i sitt innlegg "Er norske byggevarer mer klimaeffektive enn importerte varer?" at norske byggevarer ikke uventet er mer klimaeffektive med utgangspunkt i EPDer. Både når kun utslippene fra produksjonsprosessen er hensyntatt, og ikke minst når transport av byggevarene inkluderes. Ved å velge norske byggevarer vil klimafotavtrykket reduseres, noe som hele byggenæringen er opptatt av.

God utvikling hos norsk tre- og betongprodusenter

Representant fra Splitkon med sine massivtre-produkter som møter sterk konkurranse fra etablerte utenlandske massivtreprodusenter, snakket om hvordan de skulle møte denne konkurransen. Regionsjefen fra betongelementprodusenten Contiga kunne fortelle at de kan levere betongelementer med nærmest halverte klimagassutslippet i forhold til status for 4-5 år siden. Byggherrer ble oppfordret om å sette ambisiøse klimamål for sine prosjekter uten å diktere valg av materialer. På den måten vil man trigge innovasjon og utvikling hos alle materialprodusenter – noe som utvilsomt vil medføre mer klimaeffektive produkter, deriblant betongelementer, men også hos treprodukter.

Statsbygg etterspør mer fokus på sirkulære kvaliteter

Dette kunne også representanten fra Statsbygg bekrefte av de gjorde, og satte stor pris på at høre om status fra industrien. Byggevareindustrien og kanskje betong spesielt ble derfor utfordret om å formidle hva som er beste praksis innen ulike materialer slik at byggherrene vet hvor ambisiøse krav som kan stilles.

Et annet viktig signal både fra Statsbygg, og fra andre aktører under Arendalsuka er at byggenæringen inkl. byggevareindustrien, må ha økt fokus på sirkulær økonomi og redusert ressursbruk. Tilrettelegging for fremtidig ombruk av materialer ble blant annet trukket frem.

Ny rapport om klimagassregnskap av tre- og betongkonstruksjoner

Siste innlegg under seminaret var en presentasjon av Østfoldforskning der de la frem resultatene fra en helt fersk forskningsrapport. Hovedfunnene i studien er at det ikke er empirisk grunnlag for å hevde at tre er mer miljøvennlig enn betong. Ikke uventet ble det en del diskusjoner knyttet til rapporten, blant annet i tilknytning til forutsetninger og beregningsmetodikk. Siste ord er nok ikke sagt i konkurransen mellom tre og betong noe Byggevareindustrien fortsatt vil legge til rette for under materialnøytrale rammer. Rapporten kan lastes ned her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: