Byggevareindustrien

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

  • Byggevareindustrien
  • Øyvind Skarholt – slutter i Byggevareindustrien – overtar som leder for Norsk Byggtjeneste

Øyvind Skarholt – slutter i Byggevareindustrien – overtar som leder for Norsk Byggtjeneste

Øyvind Skarholt som har ledet Byggevareindustriens Forening siden 2012 har valgt å gå til stilling som adm.dir. i Norsk Byggtjeneste.

Etter å ha ledet foreningen de siste 7 årene der han overtok etter Arne Skjelle - går Skarholt nå over i stilling som adm.dir. i Norsk Byggtjeneste der han vil tiltre som leder  mvf 1. juni. Som leder av foreningen har han vært representant i styret til selskapet han nå skal overta, og som Byggevareindustrien har deleierskap i.

I den perioden Skarholt har ledet Byggevareindustrien har foreningen styrket sin posisjon som en materialuavhengig bransjeforening for norske byggevareprodusenter. Nye medlemmer har kommet til og vi har fått sentrale posisjoner innenfor de to store megatrendene på digitalisering og miljø som påvirker næringen generelt og industrien spesielt.

- Vi synes det er synd å miste Skarholt som leder av foreningen, men vi gleder oss på hans vegne og de muligheter han får til å jobbe enda mer spisset med noe jeg vet han brenner for uttaler Bjørnar Gulliksen som styreformann i Byggevareindustriens Forening.

Arbeidet med å finne hans erstatter vil starte umiddelbart.

 =====

 For nærmere kommentarer, kontakt:

 -      Styreformann Bjørnar Gulliksen i Byggevareindustriens Forening, tlf. 959 88 930

 Om Byggevareindustriens forening

Byggevareindustriens Forening er en bransjeforening i Byggenæringens Landsforening (BNL) tilknyttet NHO og representerer byggevareprodusenter med over 200 medlemsbedrifter, som omsetter for 25 milliarder kroner og har 7.000 ansatte.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: