Byggevareindustrien

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

Jøns Sjøgren på plass som adm. direktør i Byggevareindustriens Forening

Adm. dir Jøns Sjøgren

Mandag 2. september startet Jøns Sjøgren opp arbeidet som ny leder i Byggevareindustrien.

- Den første uken er brukt til å bli kjent med organisasjonen, og få en del praktiske ting på plass, men jeg har også rukket noen møter med viktige aktører i bransjen, forteller han.

- Verdikjeden i byggenæringen er i endring, og norske byggevareprodusenter står overfor spennende utfordringer og muligheter i årene som kommer. Viktige saker å jobbe videre med for foreningen, er materialers miljøegenskaper med sirkulærøkonomi og bærekraft som viktige begreper, samt digitalisering. - Nettopp mulighetene som ligger i digitalisering, tror jeg at vil skaffe norske byggevareprodusenter konkurransefortrinn overfor utenlandske konkurrenter, fortsetter Sjøgren.

- Som en materialnøytral forening, er Byggevareindustrien en naturlig møteplass for en faktabasert debatt rundt byggevarer. Vi ønsker å være en pådriver for et seriøst og effektivt byggevaremarked, som igjen bygger et godt omdømme for en sterk norsk byggevareindustri, sier han.

- Nå ser jeg frem til å bli bedre kjent med styret og medlemsbedriftene utover høsten, og jeg håper på kunne besøke så mange som mulig, avslutter han. 

Lurer du på noe? Ta kontakt!

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: