Innhold

Jøns Sjøgren – ny leder av Byggevareindustriens Forening

Jøns Sjøgren

Jøns Sjøgren går inn som ny leder av Byggevareindustriens Forening etter Øyvind Skarholt.

Sjøgren kommer fra stilling som markedssjef i Boligprodusentenes Forening, der han har arbeidet siden 2003. I disse årene har han opparbeidet seg et stort nettverk i næringen og mot myndighetssiden. Han har hatt flere verv og oppgaver innenfor standardisering og digitalisering nasjonalt og internasjonalt. Jøns har en grunnleggende solid forståelse av hele verdikjeden i byggenæringen.

- Vi synes det er veldig gledelig og spennende å få Jøns Sjøgren inn som ny leder av foreningen etter Øyvind Skarholt, som nå går inn som leder av Norsk Byggtjeneste.

Vi har kjørt en omfattende rekrutteringsprosess med ekstern bistand, og er sikre på at vi med Jøns får en ressurs som har et stort og solid bransjenettverk. Jøns kjenner meget godt til bransjens utvikling, og kan gå rett inn i det arbeidet som er viktig for oss i industrien. Hans kjennskap til industrien sett fra et kundeperspektiv mener vi er en styrke, særlig sett ift. de muligheter som digitalisering av næringen vil kunne bety, uttaler Bjørnar Gulliksen som styreformann i Byggevareindustriens Forening.

- Jeg ser frem til å ta fatt på jobben som leder av Byggevareindustrien. Verdikjeden i byggenæringen er i endring, og norske byggevareprodusenter står overfor spennende utfordringer og muligheter i årene som kommer, sier Jøns Sjøgren. 

Sjøgren vil tiltre som leder 1. september 2019. 

 =====

For nærmere kommentarer, kontakt:

-      Styreformann Bjørnar Gulliksen i Byggevareindustriens Forening, tlf. 959 88 930

Om Byggevareindustriens forening

Byggevareindustriens Forening er en bransjeforening i Byggenæringens Landsforening (BNL) tilknyttet NHO og representerer byggevareprodusenter med over 200 medlemsbedrifter, som omsetter for 25 milliarder kroner og har 7.000 ansatte.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: