Byggevareindustrien

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

Byggevareindustrien søker ny administrerende direktør

Byggevareindustriens Forening er en toneangivende aktør på vegne av norsk byggevareindustri. Vi søker en samlende og utadrettet leder med kommersiell erfaring og strategisk forståelse for industriens utfordringer og muligheter.

Du skal sikre at medlemmenes interesser blir ivaretatt i forhold til myndigheter, andre bransjer og aktører i byggenæringen og internt i BNL/NHO. Foreningen er også engasjert i internasjonalt fellesskap for byggevareindustrien. Industriens rammebetingelser, utfordringer knyttet til miljøområdet og digitalisering er blant viktige temaer.

Stillingen gir en stor kontaktflate, og du vil representere industrien i styrer og utvalg, som f.eks. Norsk Byggtjeneste, EDP Norge (Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner) og Building SMART Norge. Du må evne å etablere positive relasjoner i hele sektoren og trives med å arbeide i nettverk. Ideelle kandidater har kjennskap til industrien eller tilgrensende bransjer i næringen.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70

Søknad merket ASPK-765823 sendes kontakt@amropdelphi.no så snart som mulig.

Om foreningen

Byggevareindustriens Forening er en bransjeforening for norske produsenter av byggevarer. Foreningen er tilsluttet NHO via Byggenæringens Landsforening (BNL) og organiserer ca. 200 bedrifter med en samlet omsetning på ca. 25 mrd. NOK. Foreningen har et aktivt eierskap i Norsk Byggtjeneste (51 %) og Bygg Reis Deg (50 %). Det er tre fast ansatte og tilknyttet faste ressurser innen digitalisering og kommunikasjon.

Se www.byggevareindustrien.no

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: