Regjeringskvartalet og materialvalg

Byggevareindustriens forening deltar 16. mars på høringsmøte i Stortingets kommunal- og forvaltningskomiteen om et representantforslag om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet.

Foreningen er positive til at regjeringskvartalet skal fremme klimavennlige løsninger i offentlige byggeri, men mener at det ikke er riktig av Stortinget å fremme at tre skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet. Vi mener det blir for snevert å fremheve en materialgruppe, og i dette tilfellet tre. Vi ber i stedet Stortinget legge til rette for gode innovasjonsprosesser uavhengig av materialtype slik at norsk byggevareindustri vil fortsette den gode utviklingen man har på miljø innen mange materialgrupper.

På den måten kan det nye regjeringskvartalet være et nasjonalt utstillingsvindu for teknologi og byggevarer, uavhengig av materialtype. Økt utvikling av byggevarer med lavere klimabelastninger vil øke konkurranseevnen til produktene både nasjonalt og internasjonalt, med økt mulighet for eksport.

Vedlagt er foreningens høringsbrev.  

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: