Plast har økende fokus både nasjonalt og internasjonalt

Forrige uke hadde Norge fokus på marin forsøpling og plast blant annet gjennom flere programmer i NRK samt Strandryddeuken som ble avsluttet med den store Strandryddedagen 5. mai.

Vi vet også at plastavfall på byggeplass og fossilfri plast diskuteres av de store entreprenørene slik at det kan være nyttig å være forberedt om man får spørsmål om plast. I tilknytning til dette har Byggevareindustriens forening laget en liten oppsummering av hva vi kjenner til av aktiviteter knyttet til plast.

Les oppsummeringen her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: