Foto:

NHO-fellesskapets tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet

Foto:

For de aller fleste har Norge et godt og velfungerende arbeidsliv, men over tid har arbeidslivskriminaliteten blitt stadig mer avansert og krevende. Med arbeidslivskriminalitet menes blant annet skatte- og avgiftskriminalitet, korrupsjon, grove bedragerier, trygdesvindel, grove brudd på arbeidsmiljøloven og ulovlig bruk av arbeidskraft.

NHO-fellesskapet ser arbeidslivskriminalitet som en av våre største nasjonale utfordringer. Den representerer betydelige problemer for arbeidstakere som blir utnyttet, men også for den seriøse delen av norsk arbeids- og samfunnsliv som må konkurrere med aktører som driver utenfor lovens rammer.

NHO-fellesskapet fremmer nå en rekke forslag for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det er forslag som er rettet mot myndighetene, og også tiltak som næringslivet vil sette i verk selv, både alene og gjennom trepartssamarbeidet.

Les mer på NHOs sider.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: