NHO-fellesskapets tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet

For de aller fleste har Norge et godt og velfungerende arbeidsliv, men over tid har arbeidslivskriminaliteten blitt stadig mer avansert og krevende. Med arbeidslivskriminalitet menes blant annet skatte- og avgiftskriminalitet, korrupsjon, grove bedragerier, trygdesvindel, grove brudd på arbeidsmiljøloven og ulovlig bruk av arbeidskraft.

NHO-fellesskapet ser arbeidslivskriminalitet som en av våre største nasjonale utfordringer. Den representerer betydelige problemer for arbeidstakere som blir utnyttet, men også for den seriøse delen av norsk arbeids- og samfunnsliv som må konkurrere med aktører som driver utenfor lovens rammer.

NHO-fellesskapet fremmer nå en rekke forslag for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det er forslag som er rettet mot myndighetene, og også tiltak som næringslivet vil sette i verk selv, både alene og gjennom trepartssamarbeidet.

Les mer på NHOs sider.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: