Forsterket innsats på digitalisering

Byggevareindustrien har engasjert Bård Krogshus for å forsterke og samordne aktiviteter og prosjekter innen digitalisering i foreningen. Byggevareindustriens Digitalt Forum er samlingspunkt for disse aktivitetene.

Det er sterkt økende fokus på praktisk bruk av egenskapsdata for byggevarer, etablering av Digitalt Veikart for BAE mot 2025 med konkretisering av begrep som ‘Digital Tvilling’ (digitale kopier av bygg og byggevarer), nye digitale arbeidsprosesser gjør at vi må øke vår kapasitet og kompetanse til beste for våre medlemmer.

Digitalisering gir grunnlag for nye, verdiskapende tjenester for kunder og partnere. Vi ser at produsentene fremover kan forvente en eskalerende bruk av ulike digitale verktøy hos alle aktører i næringen.

Da er det vesentlig at vi har kapasitet til å være med på de initiativ som dukker opp for å sikre at vi som produsenter har grep om egen vareinformasjon innenfor forutsigbare rammer.

Produktene må være godt synlige og valgbare med sine egenskaper på de digitale flater hvor kundene gjør dine vurderinger og valg.

Bård Krogshus leder også BIM Verdinettverk som Byggevareindustrien deltar i. Bedriftsnettverket fokuserer på å løse praktiske, digitale floker og flaskehalser i samspill med kunder og leverandører, bl.a. med støtte fra Innovasjon Norge.

Krogshus vil bl.a. arbeide med vårt ‘Digitalt Forum’. Her blir det nytt møte 31.5. med bl.a. status for egenskapsbibliotek/bSDD, medlemskartlegging knyttet til digitalisering, pilotprosjekter samt medlemstilbud for utarbeidelse av ‘Digitalt Veikart’ som underlag for bedriftens digitale strategi.

Invitasjon kommer.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: