Første møte i Materialforumet er gjennomført

Den 6. november møttes ca 40 personer fra hele verdikjeden til det første møtet i Materialforumet som er etablert i samarbeid med Byggevareindustriens forening og Grønn byggallianse.

Målet med møtet var å avdekke felles problemstillinger knyttet til bærekraftige materialvalg i byggeprosjekter som underlag for temaer på kommende Materialforumsmøter, og på som en forberedelse til neste revisjon av BREEAM-Nor.

Noen av tilbakemeldingene som jeg bet meg merke i var at kunnskapen knyttet til materialer har økt betraktelig de siste årene, og at materialprodusentene får skryt av å være på tilbudssiden mht. dokumentasjon og gode løsninger.  

Felles problemstillinger som ble tatt opp av flere av gruppene på tvers av verdikjeden var behov for ytterligere kompetanse i alle ledd – og kanskje mest hos bestiller. Det finnes mange material-veiledere og miljøkrav til materialer, men hvordan henger disse sammen? Er det mulig å forenkle kravene, eller i det minste samkjøre disse. Hvordan stille og følge de ulike materialkravene i de ulike fasene i et byggeprosjekt?

Det er planlagt at forumet møtes 3-4 ganger i året, og de to neste møtene til våren er allerede planlagt. 12 februar inviteres det til møte om veiledere, deriblant hvilke veiledere har vi, i hvilke faser i byggeprosessen kan disse brukes, og hvordan henger de sammen? 11. juni er temaet substitusjonsvurderinger.

Lurer du på noe? Ta kontakt!

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: