Digital mal for produktegenskaper – "Norsk kontekst"

Den 27. November setter vi i gang arbeidet med å utarbeide maler for å kunne digitalt tilgjengelig gjøre produktegenskaper.

Dette arbeidet vil foregå i ekspertgrupper under en komite i Standard Norge (SN/K 374 – "Produktdatamal for byggevarer").

Vi har vært veldig opptatt av at dette arbeidet skal eies av produsentene innenfor trygge rammer hos Standard Norge.

Nå i startfasen er vi opptatt av å gjøre erfaringer på prosessen knyttet til dette og at disse blir effektive, trygge og forankret hos de som kjenner produktene og tilhørende standarder.

En ekspertgruppe for vinduer har allerede vært gjennom første møte. I samråd med vårt tekniske forum og komiteen i Standard Norge der vi deltar – har vi kommet frem til at "Bygningsplater" er det vi vil starte med.

Innenfor dette området har vi et sterkt fagmiljø hos våre medlemmer, samt at vi vil kunne få erfaringer innenfor ulike materialer.

Fra Byggevareindustrien vil Trine Dyrstad Pettersen lede første gruppe ut, der buildingSMART Norge ved Jacy Chi Lau vil fasilitere prosessen med bruk av de verktøy som skal benyttes.

Som en forenklet sammenligning så vil dette arbeidet kunne ses på at man her skal lage utvalg som man ser på finn.no.

Innenfor ulike produktgrupper skal man bli enige om hvilke egenskaper markedet skal kunne sortere og filtrere på, og for at dette skal være objektivt og omforent vil produktstandardene ligge til grunn.

Med dette som bakteppe ser man at dette vil være et meget viktig arbeid for å sikre lik og fair konkurranse inn mot en mer og mer digitalisert næring.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: