Byggevareindustrien

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

Svakt opp i juli

Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien viser en økning i juli på 3 % sett ift. i fjor (1,7 % korrigert for prisstigning).

Det var samme antall salgsdager (21) som gjør perioden helt sammenlignbar.
Betongorienterte produsenter opplevde noe svakere økning i juli (2 %) sammenlignet med øvrige byggevarer som i snitt hadde 4 % økning.

Akkumulert pr. juli

Pr. juli viser statistikken nå en økning på 4,7 % over 2016-nivået (2,7 % korrigert for prisstigning).

Som nevnt tidligere er det knyttet spenning til hvordan 2. halvår vil utvikle seg sammenlignet med fjoråret.

Så langt i august er signalene i markedet at man aner en viss utflating i salget.

Se hele statistikken her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: