Sterk start på 2017 for industrien

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i januar 2017 endte opp med hele +14,6 % sett ift. januar i 2016 (11,6 % korrigert for prisstigning).

Den kraftige økningen skyldes særlig at det var i år to salgsdager mer (22) ift. 2016 (20), som er en viktig faktor. Mange opplevde en relativt rolig start de første dagene i året før det tok seg godt opp utover i måneden.

Det er en del variasjoner mellom bedrifter og segmenter.

Betongorienterte produsenter opplevde en meget kraftig vekst på hele 28 % sammenlignet med i fjor.

For øvrige byggevarer er det en økning på ca. 10 % i januar.

Se hele statistikken her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: