Foto:

Starthjelp i forbindelse med elektronisk handel

Foto:

Byggevareindustriens Forening har som et av våre mål: "Forenkle og forbedre vareeiernes informasjonslogistikk inn mot aktører i verdikjeden og myndigheter."

Som ett tiltak her har vi nylig inngått en avtale med Network Scenario Integration ved Trond Pedersen om å bistå foreningen og dens medlemmer i spørsmål og saker vedr. elektronisk handel.

Trond er tidligere IT-sjef i Isola med lang erfaring i elektronisk handel, og som også har jobbet som NOBB-ansvarlig i Norsk Byggtjeneste.

For foreningen så dekker avtalen:

  • Utarbeide og vedlikeholde veileder for oppstart av elektronisk handel, rettet mot byggevareprodusenter og vareeier
  • Delta fra Byggevareindustrien side i NOBB kvalitetsutvalg .
  • Koordinerende rådgiver for Byggevareindustrien mot ERP-leverandører og meldingsleverandører.
  • Gjennomføre innledende konsultasjoner og oppstartsmøter med foreningens medlemmer (max to timer)

 

For det enkelte medlem kan man etter den innledende konsultasjonen (som dekkes av foreningen), inngå egen avtale for bistand i prosjektgjennomføring med implementering av EDI-løsninger mot egne kunder.

Kontaktdata Network Scenario Integration:

Trond Pedersen (tp@netscenario.no)

Mobil: 995 76 050

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: