Solid økning i industrien

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i februar 2017 endte opp med +5,3 % sett ift. februar i 2016 (2,6 % korrigert for prisstigning). Denne økningen må sies å være sterk da det også var én salgsdag mindre i 2017 (20) sett ift. 2016 (21).

Varians mellom bedrifter og segmenter var noe mindre enn foregående måned, men betongorienterte produsenter hadde en vekst på 9 % sammenlignet med i fjor, mens øvrige byggevarer viste en en økning på ca. 4 % i februar.

Akkumulert pr. februar

Etter årets to første måneder viser statistikken + 10,5 % over 2016-nivået (7,6 % korrigert for prisstigning).

Pga. påsken vil mars og april isolert sett være vanskelig sammenlignbare.

Så langt i mars ser det ut til at aktiviteten holder seg meget bra, men vi hadde også en meg et sterk mars og april i fjor som vi etter hvert skal sammenligne med.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: